voortgangverbouwing: Nieuwe entree’s en renovatie op het middenplein

De renovatiewerkzaamheden van winkelcentrum Vijfhoek Oldenzaal zijn nog altijd in volle gang. Het gewenste resultaat begint langzaam zichtbaar te worden en er wordt hard naar het eindresultaat toegewerkt. We geven u graag een update van de werkzaamheden tot nu toe.

Entree Vestingstraat
De entree aan de Vestingstraat heeft bijna zijn uiteindelijke vorm aangenomen. Er worden nog enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd voor het af is. Het is nu al zichtbaar hoe het nieuwe ontwerp hoogte en licht in winkelcentrum Vijfhoek Oldenzaal brengt. Tevens zijn de plafonds aangebracht en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe tegelvloer. De vloer wordt in kleinere gedeeltes per keer gelegd zodat de winkels tijdens de verbouwing toegankelijk blijven. Alle winkels aan deze zijde zijn inmiddels voorzien van nieuwe puien. 

Middenplein
De werkzaamheden op het middenplein zijn nog in volle gang maar de contouren van het beoogde resultaat worden steeds zichtbaarder. Zo is de toekomstige plaatsing van de traptreden en de hellingbaan op het middenplein al zichtbaar. Het verhoogde dak met nieuwe puien zorgt ook hier ook voor veel licht en openheid. De afrastering is opgeschoven waardoor de ruimte van het middenterrein nu echt voelbaar is.

De bibliotheek, waarvan de entree zich aan het middenplein bevindt, zal in december worden geopend. Uiteraard zal de tegelvloer daar tegen die tijd gelegd zijn zodat de bibliotheek makkelijk toegankelijk is.

Entree Nagelstraat
Ook de winkeliers aan de kant van de Nagelstraat hebben nieuwe voorpuien gekregen waarbij het installatiewerk is aangebracht. De entree aan deze zijde begint ook vorm te krijgen. Het nieuwe dak boven de ingang is hier geplaatst en voorzien van staal.

In de komende periode zullen de kozijnen worden geplaatst waarna vervolgens het plafond en tegelvloer aangepast zullen worden. Ook daar komt een nieuwe trap met hellingbaan. Candy Corner is verhuisd naar het pand naast hun voormalige winkelzaak. De geheel vernieuwde snoepwinkel is inmiddels open voor publiek.  

Entree Grootestraat
Als laatste staat de renovatie van de entree aan de Grootestraat op de planning. De werkzaamheden voor het installatiewerk zijn al opgestart, welke later worden opgevolgd door het vervangen van de winkelpuien. De UNICEF-winkel zal daarna verplaatst worden naar het voormalige winkelpand van Broekhuis. Het Glashoes zal in verband met de verbouwingen in de winkel tijdelijk plaatsnemen in het winkelpand van UNICEF.